16. Evropské carabidologické symposium

 

Evropská carabidologická symposia pokračují v tradici již od roku 1969, kdy nizozemský ekolog a populační biolog Piet den Boer sezval na biologickou stanici ve Wijsteru prominentní carabidology té doby k diskusi nad problematikou disperze a metapopulační teorie. Od té doby se setkání rozrostla na seriózní vědeckou konferenci za účasti profesionálů i aktivních amatérů ve výzkumu střevlíkovitých brouků. Účastníci konference se rekrutují zejména z evropských zemí, zpravidla však nechybí ani zástupci ze Severní Ameriky, Asie či Afriky. Symposium tak poskytuje ideální platformu pro navázání a udržení kontaktů s předními odborníky na čeleď Carabidae. 

 

Během 15. symposia, které se konalo v roce 2011 v lotyšském Daugavpils, bylo rozhodnuto, že pro 16. symposium se organizace přesune do České republiky. Symposium se uskuteční v 22.-27.září 2013 v Praze. Hlavním tématem symposia budou interakce mezi člověkem a střevlíkovitými brouky na všech úrovních. Očekávané prezentace budou zahrnovat nejen ekosystémové služby střevlíkovitých brouků v agroekosystémech i v lesním hospodářství, ale i studium jejich populační biologie, genetiky, disperze a ekosystémových nároků za účelem lepšího managementu krajiny i jednotlivých biotopů pro podporu jejich populací i přímou ochranu. Zvláštní pozornost bude věnována metodologickým aspektům sběru střevlíků a jejich studia, včetně zobrazovacích metod a statistickáho zpracování dat. Příspěvky přímo nesouvisející s hlavním tématem symposia budou přijaty, pokud se budou týkat střevlíkovitých brouků.

 

Příspěvky budou prezentovány jak formou přednášek, tak formou posterů, vše v anglickém jazyce. Další informace budou aktualizovány, proto pravidelně sledujte stránky nebo se nezávazně předregistrujte.

 

Pavel Saska

Předseda organizačního výboru

VÚRV, v.v.i. Praha  – Ruzyně